Severin One Touch

Severin One Touch

Ved behov for service kan dette registreres direkte til vår servicepartner Dalens Elektronikkservice: Bestill service

Kontaktinformasjon:

Dalens Elektronikkservice AS
Brennaveien 4
1481 Hagan (Oslo N)

Dalens Elektronikkservice AS


Sørg for å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Hvilken produkttype og modell det gjelder
  • Feilbeskrivelse
  • Serienummer
  • Kjøpskvittering