Apple

Defekt ved mottak Mac, skjermer og iPad

Dersom ditt Apple produkt er defekt ved mottak (innen 14 dager fra salgsdato), må feil meldes direkte via Apple support. Be deretter om å få referansenummer. Deretter registreres det retur via "Min side" på vanlig måte via din konto hos oss. Referansenummer skrives i returregistreringen sammen med en grundig feilbeskrivelse. Dette må gjøres umiddelbart etter at feilen blir oppdaget, innenfor 14 dager fra salgsdato.

Kontakt Apple:

Telefon: 815 00 158
Kontakt: Apple kundestøtte


Sørg for å ha følgende informasjon tilgjengelig før du kontakter Apple:

  • Hvilken produkttype og modell det gjelder.
  • Feilbeskrivelse
  • Serienummer

Support

For support på ditt Apple produkt:

Telefon: 815 00 158
Kontakt: Apple kundestøtte

Garantiservice/Reklamasjon

Service kan registreres direkte hos vår servicepartner: Conmodo
Ved service på iPhone, iPad og Apple Watch, husk å fjerne enheten fra iCloud-konto før innsending, ellers får ikke verkstedet utført service.

NB! Softwarefeil og fysiske skader dekkes ikke av garanti.