Beats

Garantiservice/reklamasjon

Ved behov for service kan dette registreres direkte til vår servicepartner: Conmodo

Dersom dette viser seg og ikke å være en garanti- eller reklamasjonsjobb vil det påløpe et undersøkelsesgebyr og frakt tur-retur. Når produktet skal sendes til servicepartner må den pakkes forsvarlig mot slag og støtskader (boblekonvolutt må ikke benyttes).

NB! Software feil og fysiske skader dekkes ikke av garanti