Fitbit

Alle produkter

Defekte Fitbit produkter skal i retur til Itegra.

Dersom det bare er armbåndet som er ødelagt så kan du registrere en sak hos Fitbit via deres "Broken band" verktøy. De vil da sende deg et nytt armbånd kostnadsfritt.
Fitbit support