Fujitsu

For info om hvilken servicepack som er rett til ditt Fujitsu-produkt se link:

Fujitsu Supportpack

Support, garantiservice og reklamasjon:

Fujitsu har egen support som kan hjelpe deg,:

Telefon: 800 83 005

Det anbefales alltid å kontakte Fujitsu support før man eventuelt søker om retur. Ofte kan feilen fikses pr telefon.

Defekt ved ankomst 

Kontakt Fujitsu dersom du har mottatt et produkt som er defekt innen 7 dager fra fakturadato (om sluttbrukers kvittering finnes, så er det 7 dager fra den kvitteringens dato som gjelder).

Telefon: 800 83 005