Infocus/Ask

Garantiservice/reklamasjon

Kontaktinformasjon

Registrer service

Sørg for å ha følgende informasjon tilgjengelig før du kontakter Infocus: 

  • Hvilken produkttype og modell det gjelder
  • Feilbeskrivelse
  • Serienummer
  • Kjøpskvittering
  • Epost adresse (for status oppdatering)
  • Navn og telefonnr på kontaktperson