Lexmark

Garantiservice/reklamasjon

Sørg for å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Hvilken modell det gjelder
  • Feilbeskrivelse
  • Serienummer
  • Kjøpskvittering

Kontakt Lexmark support på et av telefonummerene som står listet opp nedenfor som passer til ditt formål. Du vil da motta instruksjoner fra dem, om hvordan du skal gå frem for å få utført service/reparasjon på ditt produkt.

Telefon: 23 16 23 69 (Blekkskrivere)
Telefon: 23 16 26 64 (Laserskrivere)