Microsoft

Mobiltelefoner og Surface

OBS! Produktet (gjelder Surface) må være kjøpt fra Itegra for å benytte denne linken.

Trykk her for å registrere en service hos vår servicepartner (Conmodo)

Dersom dette viser seg og ikke å være en garanti- eller reklamasjonsjobb vil det påløpe et undersøkelsesgebyr og frakt tur-retur. Når produktet skal sendes til servicepartner må den pakkes forsvarlig mot slag og støtskader (Boblekonvolutt må ikke benyttes).

NB! Software feil og fysiske skader dekkes ikke av garanti

Dekkes ikke din service av garanti og reklamasjon så kan du benytte deg av følgende link: Microsoft service

XBOX

Trenger du service på ditt produkt så kan du registrere saken direkte hos vår servicepartner Conmodo: Bestill service

OBS! Produktet må være kjøpt fra Itegra for å benytte denne linken. Gjelder kun konsoll og strømforsyning. Annet tilbehør skal i retur til Itegra.