Nikon

Nikon support


Kontaktinformasjon:

Telefon: 67 82 74 00
Åpningstider mandag - fredag 08.00-16.00

Nikon supportsider

Garantiservice/reklamasjon

Ved feil på produkter fra Nikon, vil Camera og Videoteknikk være behjelpelig med utbedring.

Kontaktinformasjon:

Camera og Videoteknikk as
Liaveien 1
5090 Nyborg

Telefon: 55 39 38 80
Faks: 55 19 52 01
E-post: service@camera.no
Web: www.camera.no

Serviceverkstedet er åpent fra kl. 08:00 - 17:00 alle hverdager.

Sørg for å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Hvilken produkttype og modell det gjelder.
  • Feilbeskrivelse.
  • Serienummer.
  • Kjøpskvittering.


Defekt ved ankomst

Defekt ved ankomst gjelder fotoutstyr som ikke virket da kunden skulle prøve det ut første gang, eller sviktet innen 5 dager fra salgsdato. Vennligst følg de nedskrevne rutinene fra Camera.no før innsending av dewfekt ved ankosmt produkter.

For at en defekt vare skal kunne klassifiseres som en defekt ved ankost må den ikke være synlig brukt. Alt tilbehør, emballasje, og utfylt originalt garantikort skal legges ved innsendingen.

Kontakt Camera og Videoteknikk for mer informasjon.