OKI

Garantiservice/reklamasjon

Kontakt OKI ved feil på produkter eller behov for suuport.

Telefon: 63 89 36 00
Faks: 63 89 36 01
E-post: Oki Support
Web: Oki hjemmeside

Garantiservice

Ved behov for service kan dette registreres direkte til vår servicepartner Infocare Workshop: Bestill service

Telefon: 815 81 333


Sørg for å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Kjøpskvittering
  • Produkttype og modell
  • Serienummer
  • Feilbeskrivelse