Siemens

Hvitevarer/husholdningsmaskiner

Service kan bestilles på Siemens sin egen side. Man kan også bestille reservedeler, laste ned manualer osv. på samme side.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 22 66 06 00

Registere service

Sørg for å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Kjøpskvittering
  • Produkttype og modell
  • Serienummer
  • Feilbeskrivelse