Sonos

Service og support

Ved feil på produkt fra Sonos ta kontakt med deres support avdeling. De vil hjelpe med feilsøking på ditt produkt.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 800 69 113
Åpningstider mandag til fredag 10:00-18:00

Web: Support


Sørg for å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Hvilken produkttype og modell det gjelder
  • Feilbeskrivelse
  • Serienummer
  • Kjøpskvittering