Support svar

Maskinen starter, men gir ikke bilde:

Finner ikke operativsystem:

Varme og støv:

Problemer med grafikk:

Software og lisens: