Whirlpool

Service og support

Bruk Whirlpool sine hjemmesider for retur av defekte produkter.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 22 78 25 80
Åpningstider mandag til fredag 08:00 - 17:00

Support & Service
Bruksanvisninger


Sørg for å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Feilbeskrivelse
  • Produkttype og modell
  • Servicenummer (12 siffer, begynner med 85)
  • Serienummer
  • Kjøpskvittering