Whistleblowing

Varslingskanal for kritikkverdige forhold

Plikten til å bekjempe korrupsjon og annen økonomisk uregelmessighet, inkludert svindel, er forankret i Komplett Groups Code of Conduct, og derfor har vi etablert en rapporteringskanal der ansatte, tredjeparter og allmennheten kan rapportere saker de opplever er en grunn til bekymring.

Eksempler på forhold det kan varsles om i vår varslingskanal:

  • Mistanke om økonomiske misligheter (herunder tyveri, korrupsjon, bedrageri, underslag, regnskapslovbrudd eller dokumentforfalskning)
  • Mistanke om andre ulovlige forhold
  • Trakassering eller mobbing, diskriminering eller rasisme
  • Andre brudd på HMS-regler (helse, miljø og sikkerhet)
  • Handlinger som bryter med Komplett Groups verdigrunnlag

Ordinære henvendelser og klage på innkjøp av produkter eller klage på kundeservice håndteres ikke via varslingskanalen og skal rettes til kundesenteret.

Dersom du kjenner til kritikkverdige forhold Komplett bør vite om, kan du benytte denne varslingsordningen.

Du kan lese mer om hvordan du rapporterer kritikkverdige på Komplett Groups nettsider her.